ตรวจสอบห้องว่าง และจองห้องพักทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0966367057 เมื่อจองห้องพักแล้วกรุณาแจ้งการจองทางเฟชบุคตูบนา

เงื่อนไขการจอง กฏระเบียบการเข้าพัก


เงื่อนไขการจอง

การจองห้องพักต้องทำผ่านทาง www.toobna.com แห่งนี้เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล หรือทำการจองห้องพักทาง Facebook ของเราได้เช่นกันเพียงแต่จะสวนสิทธิ์ให้ลำดับการจองผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก เมื่อท่านจองห้องพักแล้ว ต้องแจ้งชื่อและวันที่เข้าพัก ทาง Facebook ตูบนาโฮมสเตย์ อ.ปัว จ.น่าน  และต้องส่งหลักฐานการโอนเงินกลับภายใน 2-3 วันหลังจากได้รับการยืนยันห้องว่าง หากเลยกำหนด ทางเราขออนุญาตคืนห้องให้ระบบจอง


การยกเลิกห้องพัก

ท่านสามารถยกเลิกห้องพัก และ หักค่ามัดจำ 20% ของค่าห้องพัก   และเลื่อนวันเข้าพัก ได้ก่อนการเข้าพักไม่น้อยกว่า 30วัน โดยกำหนดการเลื่อนการเข้าพัก ในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ท่านเข้าพัก หากใกล้วันเข้าพักมากๆ แล้วท่านไม่สามารถเข้าพักได้ทางเราจะใช้วิธีฝากขายห้อง หากมีผู้พักต่อห้องที่ท่านได้จองไว้ ทางเราจะคืนเงินสำหรับห้องที่ขายได้ให้ท่าน

กฏระเบียบการเข้าพัก


ห้ามประกอบอาหารบริเวณที่พัก

เนื่องจากบริเวณที่พักมีไม้และคาเป็นส่วนประกอบ เพื่อความปลอดภัยทางเราจึงขอความร่วมมือห้ามประกอบอาหารทุกชนิด


ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามสูบบุหรีภายในห้องพัก และบริเวณส่วนรวมที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าพักท่านอื่นๆ อยู่ในบริเวรนั้น โปรดคำนึงถึงสุขภาพของคุณและคนรอบข้าง


ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

เพื่อความสะอาดและสุขภาพของทุกๆ ท่านที่เข้าพัก ตลอดจนการคำนึงถึงความแตกต่างด้านศาสนา ทางเราต้องขออนุญาตห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักด้วยทุกกรณี


ห้ามก่อความลำคาญ

ห้ามส่งเสี่ยงดังรวบกวนผู้อื่นในบริเวณที่พัก การดื่มสุราจนมึนเมา การร้องเพลงหรือส่งเสียงดัง และการก่อความลำคาญอื่นๆ ไม่ควรกระทำ เพื่อการพักผ่อนที่ดี

เงื่อนไขการเข้าพัก

  1. เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่ 14.30น. เป็นต้นไป  เวลาออก(เช็คเอาท์) ก่อน 11.00 น.
  2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณที่พัก
  3. เพื่อสุขภาพของทุกๆ ท่าน ทางตูบนาไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ทั้งภายในห้องพัก และบริเวณที่พักที่มีผู้พักหรือนักท่องเที่ยวอยู่
  4. ไม่อนุญาตให้มีการสังสรรค์โดยมีเครื่องดื่มประกอบการสังสรรค์ในห้องภายในห้องพัก
  5. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในบริเวณที่พัก ห้ามรีดผ้าบนที่นอน
  6. ห้ามทำความเสียหายแก่ห้องพัก หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับราคาอุปกรณ์เต็มจำนวน
  7. ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ตามกฏระเบียบของชุมชน
  8. ไม่อนุญาตให้นำขันโตกและอาหารเข้ามารับประทานในห้อง เนื่องจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ และยากต่อการทำความสะอาด