ตรวจสอบห้องว่าง และจองห้องพักทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0966367057 เมื่อจองห้องพักแล้วกรุณาแจ้งการจองทางเฟชบุคตูบนา

Lightbox & Frames

Shortcode Usage

Lightbox and Frames

Normal Style, Link To URL
Border Style, Open image With Lightbox
Solid Style, Open Video With Lightbox
Rounded Corner, Open image With Lightbox
Get the code

[gdlr_frame type="normal" align="left" caption="Normal Style, Link To URL"] [gdlr_image_link type="url" image_url="http://demo.goodlayers.com/versatile/wp-content/uploads/2013/11/photodune-5347441-the-brooklyn-bridge-in-new-york-city-m.jpg" alt=" " link_url="http://goodlayers.com" target="_blank" width="310px"][/gdlr_frame]
[gdlr_frame type="border" align="left" caption="Border Style, Open image With Lightbox"] [gdlr_image_link type="image" image_url="http://demo.goodlayers.com/versatile/wp-content/uploads/2013/11/photodune-5347441-the-brooklyn-bridge-in-new-york-city-m.jpg" alt=" " link_url="http://demo.goodlayers.com/versatile/wp-content/uploads/2013/11/photodune-5347441-the-brooklyn-bridge-in-new-york-city-m.jpg" target="_blank" width="310px"][/gdlr_frame]
[gdlr_frame type="solid" align="left" caption="Solid Style, Open Video With Lightbox" background_color="#b89f80"] [gdlr_image_link type="video" image_url="http://demo.goodlayers.com/versatile/wp-content/uploads/2013/11/photodune-5347441-the-brooklyn-bridge-in-new-york-city-m.jpg" alt=" " link_url="http://www.youtube.com/watch?v=SZEflIVnhH8" width="310px"][/gdlr_frame]
[gdlr_frame type="rounded" align="left" caption="Rounded Corner, Open image With Lightbox"] [gdlr_image_link type="image" image_url="http://demo.goodlayers.com/versatile/wp-content/uploads/2013/11/photodune-5347441-the-brooklyn-bridge-in-new-york-city-m.jpg" link_url="http://demo.goodlayers.com/versatile/wp-content/uploads/2013/11/photodune-5347441-the-brooklyn-bridge-in-new-york-city-m.jpg" alt=" " width="310px"]
[/gdlr_frame]

How About Circle Frame?

Get the code

[gdlr_frame type="circle border" background="#b89f80" align="center"] [gdlr_image_link type="image" image_url="http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/phone.jpg" alt=" " link_url="http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/phone.jpg" target="_blank" width="350px"][/gdlr_frame]