ตรวจสอบห้องว่าง และจองห้องพักทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 094-143-1969 เมื่อจองห้องพักแล้วกรุณาแจ้งการจองทางเฟชบุคตูบนา

Button

Shortcode Usage

Small Buttons

Click Me Click Me Click Me Click Me Click Me
Get the code

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#94d64f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#d6724f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#d64f78" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#d64f4f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#4fbed6" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]

Medium Buttons

Click Me Click Me Click Me Click Me Click Me
Get the code

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#94d64f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d6724f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4fbed6" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d64f92" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4f8ed6" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]

Large Buttons

Click Me Click Me Click Me Click Me Click Me
Get the code

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#94d64f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#d64f78" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#d6724f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#4fbed6" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#d64f4f" color="#ffffff"]Click Me[/gdlr_button]

Medium Buttons With Border

Button Text Button Text Button Text
Get the code

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#94d64f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#5c8f26"]Button Text[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d6724f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#98543c"]Button Text[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4fbed6" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#368799"]Button Text[/gdlr_button]

Medium Buttons With Border & Icon

Button Text Button Text Button Text
Get the code

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#94d64f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#5c8f26"][gdlr_icon type="icon-headphones"] Button Text[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d6724f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#98543c"][gdlr_icon type="icon-plane"] Button Text[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4fbed6" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#368799"][gdlr_icon type="icon-apple"] Button Text[/gdlr_button]