ท่านสามารถตรวจสอบห้องว่าง และจองทางเว็บนี้ได้เลย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 094-143-1969 (แนะนำให้ติดต่อผ่านทางกล่องข้อความใน facebook)

Skills

Shortcode Usage

Skills & Progress Bar

Small Style

Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Get the code

[gdlr_skill_bar percent="70" size="small" text_color="#333333" background_color="#e9e9e9" progress_color="#a9e16e"]Photoshop[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="85" size="small" text_color="#333333" background_color="#e9e9e9" progress_color="#56d0d4"]Illustrator[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="55" size="small" text_color="#333333" background_color="#e9e9e9" progress_color="#da6545"]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

Medium Style With Icon

Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Get the code

[gdlr_skill_bar percent="70" size="medium" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#a9e16e" icon="fa-smile-o"]Photoshop[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=85" size="medium" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#56d0d4" icon="fa-thumbs-up"]Illustrator[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="55" size="medium" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#da6545" icon="fa-globe"]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

LargeSmall Style With Icon

Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Get the code

[gdlr_skill_bar percent="70" size="large" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#a9e16e" icon="fa-trophy"]Photoshop[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="85" size="large" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#56d0d4" icon="fa-leaf"]Illustrator[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="55" size="large" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#da6545" icon="fa-html5"]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]